Què és PropTech

PropTech (tecnologia de les propietats) és el nom donat a les innovacions tecnològiques que es desenvolupen i implementen en el sector immobiliari. Alhora, PropTech es refereix a la indústria o moviment del qual prové la innovació; la indústria del PropTech. En qualsevol discussió sobre PropTech, un s’ha d’enfocar en el resultat, PropTech, i la causa, la Transformació Digital de l’entorn construït. Un no existirà sense l’altre.

El sector PropTech ha estat impulsant un gran canvi i una profunda discussió en els últims anys, reunint a una audiència de persones d’idees afins per millorar les millors pràctiques del sector immobiliari. Però el PropTech és tan sols un aspecte de la Transformació Digital, l’adopció global de la tecnologia, una força amb una agenda molt més àmplia que simplement l’habitatge.

La Transformació Digital està afectant a totes les indústries del planeta; com a tal, també afecta la gran majoria de les persones. El paper que la comunitat PropTech està jugant, i ha de continuar fent-ho, és representar els interessos del sector immobiliari durant aquest període de Transformació Digital.

Per fer-ho, ha de tenir èxit a l’educar la majoria del sector immobiliari sobre la importància d’afrontar el seu futur digital, alhora que protegeix al sector i els seus clients de qualsevol disrupció potencialment nociva provinent del món de la tecnologia, permetent només a les millors i més genuïnament útils innovacions penetrar en el mercat.

En el context d’un incendi, PropTech és l’accelerador necessari per encendre les flames, però la Transformació Digital és el caliu que el manté cremant durant tota la nit.

Quan es em va demanar que definís PropTech en una conferència recent, es va acudir una petita declaració, després de molta consideració, amb un company panelista, el professor Andrew Baum, autor de l’informe PropTech 3.0.

DEFININT EL PROPTECH

“PropTech és una petita part de l’àmplia transformació digital del sector immobiliari. Descriu un moviment que impulsa un canvi de mentalitat en el sector immobiliari i els seus consumidors pel que fa a la innovació impulsada per la tecnologia en relació al maneig de dades, les transaccions i el disseny d’edificis. “(Baum i Dears llei, 2017). Precisament perquè el terme ‘PropTech’ té un abast molt ampli -un moviment, una reunió i un substantiu-, és important analitzar aquesta definició de prop per oferir una resposta veritablement integral: què és PropTech?

PROPTECH ÉS UNA PART DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

PropTech no és l’únic sector que contribueix a la modernització digital del sector immobiliari. Més aviat, és només una petita part de la Transformació Digital que, literal i simplement, es defineix com “el canvi associat a l’aplicació de la tecnologia digital”. Com a tal, si els professionals immobiliaris volen seguir sent coneixedors de l’estat actual i futur del sector i les innovacions que afectaran a la forma tradicional de fer les coses, han de tenir una visió molt més àmplia que PropTech.

Els professionals han de, per exemple, estar al cas de la innovació i el progrés en robòtica, realitat virtual, intel·ligència artificial, vehicles autònoms i Internet de les coses (IOT). Tots aquests sectors, i molts més, tindran, sense cap dubte, un efecte en el sector immobiliari. És només mitjançant la comprensió d’aquestes nocions més futuristes del mercat immobiliari i aquells aspectes més immediats del canvi tecnològic -la optimització del lloc web mòbil i els sistemes de CRM són dos exemples- que es pot comprendre realment la Transformació Digital.

La Transformació Digital és un procés de canvi que no és simple ni ràpid. És un procés que sovint passa durant un període de 5-10 anys i impulsa el canvi en molts pilars centrals de l’estructura d’una organització. Perquè el canvi es produeixi, els tres grans focus són la mentalitat, la cultura i els sistemes operatius. Es podria dir que és la mentalitat dels professionals del sector la que més necessita una disrupció immediata; al mateix temps, també és el canvi més difícil d’implementar.

PROPTECH ÉS UN CANVI DE MENTALITAT

Per comprendre què és PropTech és vital veure-ho no només com un moviment tecnològic, sinó com un canvi de mentalitat complet. L’avanç del sector immobiliari, en aquesta era de la revolució digital, requereix que no només els professionals del sector sinó també al públic en general canviïn la seva forma tradicional de fer les coses, han de tenir una visió molt més àmplia que PropTech.

Els professionals han de, per exemple, estar al cas de la innovació i el progrés en robòtica, realitat virtual, intel·ligència artificial, vehicles autònoms i Internet de les coses (IOT). Tots aquests sectors, i molts més, tindran, sense cap dubte, un efecte en el sector immobiliari. És només mitjançant la comprensió d’aquestes nocions més futuristes del mercat immobiliari i aquells aspectes més immediats del canvi tecnològic -la optimització del lloc web mòbil i els sistemes de CRM són dos exemples- que es pot comprendre realment la Transformació Digital.

La Transformació Digital és un procés de canvi que no és simple ni ràpid. És un procés que sovint passa durant un període de 5-10 anys i impulsa el canvi en molts pilars centrals de l’estructura d’una organització. Perquè el canvi es produeixi, els tres grans focus són la mentalitat, la cultura i els sistemes operatius. Es podria dir que és la mentalitat dels professionals del sector la que més necessita una disrupció immediata; al mateix temps, també és el canvi més difícil d’implementar.

PROPTECH ÉS UN CANVI DE MENTALITAT

Per comprendre què és PropTech és vital veure-ho no només com un moviment tecnològic, sinó com un canvi de mentalitat complet. L’avanç del sector immobiliari, en aquesta era de la revolució digital, requereix que no només els professionals del sector sinó també al públic en general canviïn la seva manera de pensar sobre les millors pràctiques en relació a l’habitatge.

Els consumidors ara estan acostumats a les empreses digitalitzades. En general, se senten còmodes amb els processos i procediments en línia, sovint evitant els sistemes tradicionals, més atrofiats, a favor dels tecnològics, més fluids i eficients. Com a prova d’això, només cal fer una ullada al món dels serveis de pagament. L’augment i l’acceptació de “xip i pin” i contactless ha estat increïblement ràpid. Els consumidors volen facilitat i fluïdesa, però també volen confiança. Encara que per als sectors financer i bancari aquest moviment ha d’haver requerit un gran canvi de mentalitat, van fer una bona feina a l’actuar ràpidament i garantir que la confiança del consumidor en els nous mètodes es guanyés ràpidament i sense problemes. Si bé l’acte de comprar o llogar propietats és molt més complex que, per exemple, donar un copet a una targeta per comprar cafè, el procés d’arribar a l’acte final és lent i laboriós. El sector immobiliari ha de fer que el procés sigui el més fluid i segur possible. Això és el que exigeix ​​el consumidor modern.

El sector immobiliari sovint es considera un sector atrapat en el temps. “Les millors pràctiques han estat sempre les mateixes, per què canviar-ara?” Ha estat sovint l’actitud. No obstant això, aquesta actitud no només causa problemes per a les noves startups en el sector, constantment donant-se patacades amb les mentalitats més arcaiques, sinó que també genera ineficiències en tot el sector. Un altre problema que això deixa en el sector immobiliari és, com atraure els millors talents tecnològics a un sector que es considera tan antiquat? On els sistemes es basen en plataformes antigues i els fulls de càlcul d’Excel encara dominen?

PROPTECH VA D’INNOVACIÓ, TANT ENDÒGENA COM EXÒGENA

Com va declarar el Professor Baum en PropTech 3.0, PropTech és endogen i exogen.

Endogen

La tecnologia endògena és la que prové del sector immobiliari. En la seva major part, la tecnologia que hem vist en l’immobiliari fins ara ha estat endògena. Aquesta tecnologia tendeix a centrar-se en la racionalització del flux de treball del sector immobiliari i les millors pràctiques. Exemples comuns són els llistats de propietats (Zoopla, Rightmove), els agents immobiliaris online (Purplebricks i eMoov) i diversos paquets de programari que hi són per augmentar l’eficiència en els processos ja existents. Durant els propers anys, la major part de la innovació en habitatge serà endògena. Es crearà per gent del sector per gent del sector.

Exogen

La tecnologia exògena és aquella que prové de fora del sector immobiliari, però que tot i així té efecte sobre ell, i que possiblement representi el major risc per al sector. Els exemples inclouen Realitat Virtual, que canviarà completament la forma en què es comercialitzen i dissenyen les propietats, i Intel·ligència Artificial, que disrumpirà la forma en què comprenem i interpretem les nostres dades i com funciona l’entorn construït dia a dia, quines parts de l’edifici estan malgastant energia, quines sales no s’utilitzen i quina és la millor manera d’augmentar el rendiment potencial de les inversions. Es diu que les dades són el nou petroli, però si es té en compte la quantitat de dades que surten dels nostres edificis a mesura que la massa de sensors pren el control, es requerirà un sistema per monitoritzar totes les dades, interpretar els resultats i després instigar els canvis necessaris. La Intel·ligència Artificial té la possibilitat de fer tot això i es construirà amb persones que no estiguin necessàriament posicionades en el sector immobiliari, però que tindran un gran poder sobre el sector. Les aplicacions de la tecnologia exògena són tan vastes que justifiquen un article, o més aviat articles, propis.

S’espera que la tecnologia exògena realment comenci a disrumpir en el sector immobiliari a llarg termini, però això no farà que la seva arribada sigui menys perjudicial. De fet, la tecnologia exògena es troba al vaixell de la llei d’Amara; sobreestimem el canvi a curt termini, però subestimem el seu impacte a llarg termini.

PROPTECH VA D’EDIFICIS I CIUTATS

Amb un valor d’actius combinat de 217 trilions $, el mercat immobiliari i el potencial d’innovació dins d’ell són enormes.

Sovint es considera en un nivell molt més petit, és a dir, la consideració d’una sola companyia PropTech que impacta un sol petit aspecte del procés immobiliari. Aquest és particularment el cas de les tecnologies més endògenes. Mirar una sola casa o edifici aïllat no és dolent, però l’impacte combinat de tots els actius singulars és una mica més emocionant; més gran que la suma de les parts.

La majoria dels projectes més petits en PropTech sovint es veuen en un nivell d’interès privat, edificis singulars o desenvolupaments, per exemple. Però és quan passem de pensar en els edificis i vam començar a pensar en la transformació en tota la ciutat que les coses es tornen realment interessants. No obstant això, el món actualment està lluitant contra un gran desafiament d’urbanització.

La proporció de la població mundial que viu en ciutats enfront de la que viu al camp va excedir el llindar del 50% el 2008 i, per a la dècada de 2030, s’estima que cinc dels vuit o nou mil milions del món viuran en ciutats , moltes d’elles en barris marginals. Això vol dir que hi ha una agenda governamental per tractar amb PropTech a nivell de ciutat. Això és important per moltes raons, però fonamentalment suggereix que hi haurà fons disponibles i que l’actitud de considerar la tecnologia com un mitjà per ajudar al desenvolupament de la ciutat serà fonamental. Està a la part superior de l’agenda del govern i, per tant, PropTech ha d’aprofitar això i oferir les innovacions que impulsaran el canvi requerit.

EN CONCLUSIÓ, PROPTECH ÉS GENT

L’objectiu final d’PropTech és preparar millor al sector immobiliari per al futur digital i després mantenir la seva prosperitat a partir de llavors.

Però, pel fet que el sector immobiliari és en gran mesura un sector cabdal per a les persones, PropTech ha de fer alguna cosa més que simplement innovar i disrumpir. Ha de comprendre el seu paper en un escenari més ampli, ha d’educar i intervenir, ha d’escoltar les necessitats dels professionals i els consumidors, no ha de disrumpir pel bé de la disrupció. Ha d’ajudar a les empreses privades a funcionar de manera més eficient, amb majors rendiments, mentre treballen simultàniament per abordar i resoldre problemes socials actuals, com la sostenibilitat i l’habitatge assequible.

PropTech, una vegada que la tecnologia sigui completament acceptada i implementada, es coneixerà simplement com a ‘habitatge’. Els dos ja no necessitaran títols diferents perquè la tecnologia serà la norma en comptes de la novetat. Per arribar a aquest punt, i aquest podria ser el fet més important de tots, PropTech ha mostrar-li al món que no és un rival per al sector immobiliari, sinó més aviat un conjunt d’eines dissenyades per ajudar el sector i als que treballen dins d’ell a aconseguir l’excel·lència.

PropTech no és el reemplaçament d’humans per màquines; és la utilització de la tecnologia moderna per millorar les habilitats, la velocitat i l’eficiència dels que venen, compren, mantenen, administren, treballen dins, viuen dins i es guanyen la vida amb l’habitatge. I pel fet que gran part del nostre món i qualitat de vida gira entorn a l’entorn construït, PropTech té la responsabilitat d’exercir el seu considerable poder de manera reflexiva i compassiva, ja que PropTech no només té la responsabilitat d’enfortir el sector immobiliari, sinó que també és un component vital per fer del món un lloc millor, més segur i més pròsper per a tothom.