Law_web

Curs de certificació LCCI (Certificat per IDD Consulting*)

87,00160,00

A la nova Llei Reguladora dels contractes de crèdits immobiliaris, es determina la necessitat
d’una formació adequada per a totes les persones d’aquelles entitats que
gestionen o assessoren sobre préstecs hipotecaris.
El Ministerio d’Economia i Empresa ha emès una ordre ministerial a la qual s’especifica el
contingut general de la formació, així com els diferents perfils que han d’ajustar-se al
mateix.

Tria si formes part del Col·lectiu API o no.
Inscriu-te per formalitzar la teva inscripció.

Esborrar
SKU: LCCI Categories: , ,

Detalls del curs

A la nova Llei Reguladora dels contractes de crèdits immobiliaris, es determina la necessitat
d’una formació adequada per a totes les persones d’aquelles entitats que
gestionen o assessoren sobre préstecs hipotecaris.
El Ministerio d’Economia i Empresa ha emès una ordre ministerial a la qual s’especifica el
contingut general de la formació, així com els diferents perfils que han d’ajustar-se al
mateix.
En aquest cas, aquesta ordre indica –entre d’altres- les següents condicions:

GRUP 1 (50 hores lectives + 100 preguntes d’examen)
“Todo el personal al servicio del prestamista, intermediarios de crédito o representante
designado deberá reunir los requisitos mínimos de conocimiento y competencias
establecidos en la Ley y comprendidos en el programa anterior con un mínimo de 50 horas
de formación”.(**)

GRUP 2 (65 hores lectives + 130 preguntes d’examen)
“El personal que facilite asesoramiento sobre préstamos inmobiliarios, entendiendo por tal
toda recomendación personalizada que haga a un prestatario concreto respecto a uno o
más préstamos disponibles en el mercado, deberá acreditar que tiene los
conocimientos y competencia sobre la totalidad de las materias previstas en el
programa anterior, con una especial incidencia en los módulos 1 y 7, además de
un conocimiento adecuado que permita diseñar préstamos inmobiliarios”.(**)

objectius

 • Conèixer l’operativa dels préstecs immobiliaris, la seva fiscalitat i les
  despeses i costos derivats.
 • Conèixer els riscos associats als productes de crèdit immobiliari, incloent-hi
  els préstecs de tipus variable, canvis de tipus d’interès i variacions del
  tipus de canvi en préstecs de divises.
 • Conèixer la legislació relativa als contractes de préstec immobiliari, fent
  èmfasi en la protecció del prestatari.
 • Comprendre el procés d’adquisició de béns immobles.
 • Poder estimar despeses i costos totals en els quals incorre el client.
 • Conèixer el procediment de taxació de les garanties.
 • Conèixer l’organització i funcionament de la notaria i el Registre de la
  Propietat respecte a l’adquisició d’immobles.
 • Conèixer el mercat de préstecs immobiliaris, l’evolució dels preus de
  l’habitatge, així com l’evolució dels tipus d’interès.
 • Ser competent en matèria financera i econòmica per comprendre els efectes del
  procés.
 • Conèixer la normativa del sector.
 • Adquirir un coneixement adequat del procés d’avaluació de la solvència dels
  potencials prestataris o, si es dóna el cas, competència en l’avaluació de la
  solvència d’aquests, fent especial èmfasi en els coneixements necessaris
  per valorar adequadament els informes de risc que emet la Central d’Informació
  de Riscos del Banc d’Espanya.
  • Poder identificar correctament a les persones del mercat objectiu per a les que
  s’ha dissenyat el préstec immobiliari.
  • Ser capaç de dissenyar préstecs immobiliaris.

continguts

MÒDUL 1: ELS PRÉSTECS IMMOBILIARIS
MÒDUL 2: EVALUACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
MÒDUL 3: ASPECTES LEGISLATIUS
MÒDUL 4: EL PROCÉS D’ADQUISICIÓ D’IMMOBLES
MÒDUL 5: LA TAXACIÓ DE GARANTIES
MÒDUL 6: NOTARIA I REGISTRE DE LA PROPIETAT
MÒDUL 7: EL SECTOR IMMOBILIARI A ESPANYA
MÒDUL 8: ASPECTES ECONÒMICS I FINANCERS
MÒDUL 9: CODI DEONTOLÒGIC

metodología

Un cop donat/da d’alta rebràs les teves claus d’accés al campus online on –al ritme que tu
decideixis- pots anar avançant en el temari.

Tindràs un servei de consultes a la teva disposició per a qualsevol dubte que poguessis tenir.
Un cop finalitzat i aprovat el curs complet (tots els mòduls), hauràs de passar un examen
online d’entre 100 i 130 preguntes. Aquests exàmens es realitzen a finals de cada mes.

Per mes informació fes click aquí

CERTIFICACIÓ

Certificat per IDD Consulting

* IDD CONSULTING és una empresa certificada pel el Banc d’ Espanya per acreditar la competència en la comercialització d’hipoteques.
**Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

HORARIGrup 1: 50h. aprox. de treball online / Grup 2: 65h. aprox. de treball online

PREUS87,00160,00

ONLINE