immoscopia-marketing

Captació del comprador en exclusiva

El curs donarà les eines i les tècniques necessàries per poder fer una prospecció de mercat, descobrir les principals fonts de compradors potencials i conèxer els arguments per signar
un encàrrec de compra, sempre a partir de l’experiència del participant. Amb una metodologia activa i participativa, es relacionaran els aspectes teòrics amb casos pràctics.

Aquest curs no está disponible actualment.

Detalls del curs

El curs donarà les eines i les tècniques necessàries per poder fer una prospecció de mercat, descobrir les principals fonts de compradors potencials i conèxer els arguments per signar un encàrrec de compra, sempre a partir de l’experiència del participant. Amb una metodologia activa i participativa, es relacionaran els aspectes teòrics amb casos pràctics.

DESTINATARIS

Agents immobiliaris i captadors.

PROGRAMA

  • La qualificació del client comprador.
  • Controls de publicitat.
  • El cercle d’influència.
  • Altres fonts d’èxit per trobar compradors.
  • Components per treballar en exclusiva amb el comprador.
  • Servei al comprador.
  • Com realitzar un pla de màrqueting per arribar al públic objectiu.
  • La dinàmica del tancament per captar exclusives.

PROFESSOR

Ignacio Castillo

IMPARTIT PER:

CALENDARIA confirmar

LOCALITZACIÓc/Casp, 130 - 08013 Barcelona

PREUSPRESENCIAL

PERFIL