Administrador patrim

Administració de patrimonis (Part 1)

0,0075,00

Aquest curs pretén que l’alumne adquireixi les eines i nocions bàsiques de la professió, tant en l’àmbit jurídic, com en l’àmbit pràctic, per desenvolupar-se amb soltesa en la seva aplicació diària.

  1. Tria si formes part del Col·lectiu API, Apialia o si ets Col·laborador.
  2. Inscriu-te per formalitzar la teva inscripció.

* Només es poden inscriure 2 persones per agència.
*Aquest curs consta d’una segona part: Administració de patrimonis (Part 2)

Esborrar

Detalls del curs

El curs pretén donar una visió completa des del punt de vista formal i pràctic de la professió d’administrador de finques. S’enfoca a qualsevol persona, interessada en l’exercici de la tasca d’administració de finques (tant en vertical, com en horitzonta), a fi d’adquirir els coneixements i nocions mínimes inherents a la professió.

objectius

Que l’alumne adquireixi les eines i nocions bàsiques de la professió, tant en l’àmbit jurídic, com en l’àmbit pràctic, per desenvolupar-se amb soltesa en la seva aplicació diària.

temari

  1. Anàlisi jurídica de la normativa inherent al càrrec: Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del Llibre V del C.C.Cat. Llibre V, relatiu als drets reals, i Llei 5/2006, de 10 de maig, Llibre V, C.C.Catalán.
  2. Propietat horitzontal: definicions bàsiques, quotes, objectes, crèdits i deutes comunitaris, fons de reserva, afectacions reals.
  3. Constitució comunitat simple: legitimació, escriptura de constitució, modificació del títol, estatuts, reglament de règim interior, drets de vol i extinció comunitària.
  4. Distinció: entre elements privatius, i de benefici comú, annexos, ús i gaudi dels elements privatius, i dels comuns.
  5. Elements comuns: conservació, restriccions, despeses, responsabilitats privatives, i comunitàries. Casos pràctics, exemples.
  6. Reclamacions comunitàries: competències, procediments, prelació preferent del crèdit comunitari, procés monitori, acció de cessació, casos pràctics, exemples.

professor

Andrés Pedreda


important

Aforament limitat a 30 persones

És indispensable la inscripció per poder assistir al curs

Cal signar la llista d’assistència a l’inici del curs


 

HORARIDe 10:00h a 14:00h

CALENDARI18 de febrer de 2020

PREUS0,0075,00

PRESENCIAL