Termes i condicions

IMMOSCÒPIA FORMACIÓ (que pertany a l’Associació AIC) presenta les seves polítiques d’ús dels seus serveis, que han de ser llegides i observades per tots i cada un dels clients i visitants.

Llegiu atentament aquestes polítiques de venda, substitució, cancel·lació i devolució abans d’utilitzar aquest servei:

En utilitzar el lloc d’IMMOSCÒPIA FORMACIÓ, vostè accepta aquestes polítiques. Si no accepta aquests termes i condicions, no utilitzeu el lloc d’IMMOSCÒPIA FORMACIÓ. IMMOSCÒPIA FORMACIÓ es reserva el dret, a la seva discreció, de canviar, modificar, afegir o suprimir parts dels presents termes i condicions en qualsevol moment. El visitant ha de revisar periòdicament si aquests termes han canviat. L’ús continu del lloc d’IMMOSCÒPIA FORMACIÓ després de la incorporació de canvis als presents termes implicarà l’acceptació d’aquests canvis.

Política de venda

Procés: L’usuari haurà de realitzar la inscripció al curs o esdeveniment interessat a través de la pàgina web d’IMMOSCÒPIA FORMACIÓ en la corresponent pàgina d’inscripció. Un cop s’hagi realitzat el pagament, rebrà confirmació per email de la inscripció per part d’IMMOSCÒPIA FORMACIÓ.

L’usuari no estarà formalment inscrit fins que no s’hagi realitzat el pagament del curs o esdeveniment. Si arribat el dia d’inici del curs o esdeveniment l’usuari no té formalitzat el pagament, l’usuari no té dret a plaça i per tant el seu dret a assistència.

Els pagaments es poden fer mitjançant el nostre TPV virtual fent servir targetes Visa i MasterCard, o bé mitjançant transferència bancària al compte indicat per a tal efecte.

Política de substitució

Si la persona inscrita no pot participar en el curs, es podrà substituir per una altra persona de la mateixa organització. En qualsevol cas, la persona que vagi a assistir en substitució de la inicialment inscrita, haurà d’omplir igualment la seva inscripció, complir amb els requisits d’admissió del programa i sol·licitar el canvi a immoscopia@immoscopia.com.

Política de cancel·lació

IMMOSCÒPIA FORMACIÓ es reserva el dret de posposar o cancel·lar un esdeveniment/curs si no hi ha prou persones inscrites o si els formadors, per causa major justificada no poguessin assistir-hi. En aquests casos, seran reintegrats totalment els pagaments rebuts per inscripcions sense possibilitat expressa de cap altre tipus de compensació.

Política de devolució

Les peticions de devolució han de informar-se per escrit, enviant un correu electrònic a immoscopia@immoscopia.com. No s’accepten peticions de devolució informades per cap altra via. En aquest email han de constar totes les dades de la inscripció, amb el nom del curs, nom i cognoms de l’alumne, data, dades de contacte i motiu de la devolució.

L’usuari té dret a la devolució de l’import de la inscripció en els següents termes i condicions:

  1. Anul·lació del curs o esdeveniment per part d’IMMOSCÒPIA FORMACIÓ.
  2. Modificació de dates del curs o esdeveniment per part d’IMMOSCÒPIA FORMACIÓ.

L’usuari té l’opció de reservar l’import abonat en el curs anul·lat o de dates modificades per un altre curs o esdeveniment.

Taxes de devolució:

Per a les sol·licituds de devolució rebudes per escrit, 3 dies naturals previs al començament del curs o esdeveniment, es reemborsarà l’import total de la inscripció.

Per a les sol·licituds de devolució rebudes per escrit, entre 1 i 2 dies naturals previs al començament del curs o esdeveniment, es reemborsarà el 85% de la inscripció abonada en concepte de despeses administratives i de gestió.

Les sol·licituds de devolució rebudes per escrit el dia d’inici del curs o esdeveniment, i següents, no donarà dret a cap devolució.

Un cop IMMOSCÒPIA FORMACIÓ accepti la petició de devolució, ho comunicarà per correu a qui va realitzar la petició i procedirà al reemborsament per transferència bancària a nom de qui la va realitzar, dins dels 30 dies naturals posteriors a la sol·licitud de devolució.