MISSIÓ

Immoscòpia és un espai de reflexió, observació, formació i recerca del sector immobiliari que té com a objectiu facilitar eines i recursos per incrementar el prestigi de la professió immobiliària i afavorir l’actuació excel·lent dels professionals del sector en sentit molt ampli i, d’altra banda, millorar l’activitat immobiliària de la població en general directament o indirectament.

visió    

Immoscòpia vol esdevenir el centre de referencia del sector immobiliari en recerca, difusió del coneixement i formació a nivell nacional i internacional, de manera que contribueixi a l’evolució i creixement del sector immobiliari i a la generació de noves realitats, difonent, potenciant i creant cultura immobiliària de qualitat i transmetent valors socials positius.

VALORS

Els valors que regeixen l’acció d’Immoscòpia són:

  • Compromís:amb els professionals del sector immobiliari, amb la promoció del coneixement i la innovació com a imprescindible en la intervenció per tal d’assolir la missió proposada.
  • Transparència i honestedat:en les informacions i els procediments.
  • Qualitat: en la formació, la recerca i la difusió del coneixement.
  • Esforç: en la millora contínua i el servei facilitat als professionals i a la població en general.
  • Innovació en l’actuació: en les metodologies docents, els sistemes de recerca i totes les actuacions proposades.
  • Innovació tecnològica: en l’aprofitament de tecnologies i recursos innovadors i en la difusió i promoció de tecnologies innovadores aplicades al sector immobiliari.
  • Personalització: dels serveis, de manera que cada persona trobi resposta a les seves necessitats concretes.