MÒDULS ONLINE: EL NOU CONCEPTE DE LA FORMACIÓ IMMOBILIÀRIA

UN MÒDUL ONLINE CORRESPON A 20 HORES APROXIMADES DE TREBALL DEL PARTICIPANT REPARTIDES EN DUES SETMANES D’ESTUDI

PRESENTACIÓ

• Objectius del mòdul
• Continguts d’aprenentatge
• Competències a desenvolupar
• Guia d’estudi del mòdul
• Conceptes clau

TREBALL D’ADQUISICIÓ DELS CONEIXEMENTS FONAMENTALS

• Vídeos didàctics
• Textos didàctics
• Infografies
• Presentacions interactives
• Exercicis pràctics
• Exercicis interactius
• Fòrums i debats

AMPLIACIÓ DE CONEIXEMENTS

• Enllaços a recursos d’internet
• Bibliografia i webgrafia
• Microaprenentatge a través del mòbil

SUPORT PERSONALITZAT

• Classe/tutoria en directe
• Consultes per correu electrònic
• Fòrums

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

• Qüestionari final
• Treball final

CRITERIS D’AVALUACIÓ

20%30%25%25%
PARTICIPACIÓ EN
CLASSES EN DIRECTE,
FÒRUMS I DEBATS
REALITZACIÓ D’EXERCICISQÜESTIONARI FINALTREBALL FINAL

10% EXTRA
MICROAPRENENTATGE